Våra ingredienser


Anis (Pimpinella anisum)

Anis (Pimpinella anisum) Anis (Pimpinella anisum) Absint är i första hand en anisbaserad dryck, varför kvaliteten på denna ingrediens är mycket viktig. Det som används är fröna, i vilka finns en aromatisk olja som kallas anetol. Med sin välsmakande, något söta och mycket aromatiska karaktär balanserar den malörten. Det är också denna olja som gör att absinten blir mjölkigt slöjig, opaliserad, när den späds med vatten. Det kommer sig av att oljan är alkohollöslig, men inte särskilt vattenlöslig.


Anis är en mycket gammal läke- och kryddväxt som troligen infördes med munkarna till Sverige. I varma länder odlas den idag för farmaceutisk användning och till likör- och konfektindustrierna, och den är även populär som brödkrydda. Anisolja ingår i hostmediciner och i t.ex. halstabletten ”Kungen av Danmarks bröstkarameller”. Förutom dess slemlösande effekt som lindrar vid hosta sägs den också ha en urindrivande, kramplösande och gasdämpande verkan, samt kunna stimulera mjölkutsöndring vid amning.Anis (avbildad här ovan till vänster i fröform samt som planta ovan till höger) ska ej förväxlas med stjärnanis (Illicium verum), en helt annan ört som har en liknande men skarpare smak, vilken om den används i för stor mängd kan ge en smått avdomnande känsla i tungan. Modern spansk absint ersätter ibland delvis eller helt och hållet anis med den betydligt billigare stjärnanisen, men det tenderar att ge en förhållandevis endimensionell smak. Stjärnanis användes mycket sparsamt eller inte alls i de traditionella franska och schweiziska absinterna under la Belle Époque. Den vanliga anisen ger en fylligare, mjukare och mer balanserad smak.